English (United Kingdom)Nederlands (NL-BE)French (Fr)
Aanbevolen boeken
Voor wie ook in Engels leest, kijk ook op de Engelse vertaling van deze website: ‘recommended books

Thea Terlouw
- Een cirkel doorbroken

Benjamin Adamah
- Vamachara

Jonathan Black
- De geheime geschiedenis van de wereld

John Consemulder
- Blauwdruk

Lia-Ariël Hermans
- Healing met Hathors
- Heaven met Hathors
(Dit zijn twee e-boeken, gratis te downloaden)

- Eindeloos Bewustzijn - Pim van Lommel

Alle boeken van Barbara Hand Clow:
- Castrofobia (in Engelse versie 2011: Awakening the planetary Mind)
- Het Pleiadisch Plan
- De Maya Code

- Bondgenoot, de autobiografie van een immuuncel - Henk Franssen

- De Ontembare Vrouw - Clarissa Pinkola Estés

- Doelgerichte Evolutie - Carl Johan Calleman

- The Language of Emotions - Karla Mc Laren (Engelstalig)

- Wakkere Wetenschap - Johan Oldenkamp

--

Titel: Maria Magdalena en de SchijnHeiligen
De waarheid achter de Da Vinci Code: Nieuwe openbaringen van de tweelingzielen Maria Magdalena & Jezus

Auteurs: Karel en Caroline van Huffelen
Uitgeverij: The Cross in the Circle of Light / Petiet 552 blz, ISBN 90 807533-2-7

Dit lijvige werk bevat zeer veel informatie/research over hoe het collectieve bewustzijn door de georganiseerde religies is gecodeerd en bewerkt.
Bij mij komt de vergelijking op met allerlei organisaties (in zakenleven/politiek/medische wereld), waarin telkens nieuwe ‘lagen’ (reorganisaties) zijn ontstaan om de macht ‘onderin’ weg te halen ten behoeve van ‘bovenin’ (besturen). Er worden regels/wetten uitgevaardigd om deze macht te bekrachtigen.

Tegelijkertijd verdween hiermee het vrouwelijk principe, zo duidelijk in de katholieke kerk:
“Uiteindelijk werd de rooms-katholieke kerk de enige organisatie waar een penis is vereist voor de funktie, maar waar je hem, als je de baan eenmaal hebt, niet mag gebruiken!”
Barbara Hand Clow

Dit boek beoogt inzicht te verstrekken in de inprentingen in het collectieve bewustzijn door de georganiseerde religie, zoals:
• De ontkenning van het Vrouwelijke Principe
waarvan Maria Magdalena (‘de voltooide’) de belichaming was;
• De ontmanning van het Mannelijke Principe
waardoor Jezus en de celibataire kerkvaders tot karikaturen werden
gemaakt
• Het doodzwijgen van het Heilige Huwelijk
in het algemeen en dat van Maria Magdalena en Jezus in het bijzonder

Het Christusbewustzijn is in ieder van ons aanwezig. Het is ons werkelijke wezen.
“de ware hand van de Godin zorgt voor de initiatie in het Christusbewustzijn:
de versmelting van het mannelijke en het vrouwelijke in ieder mens”
Maria Magdalena

Wanneer het mannelijke en het vrouwelijke principe worden verenigd, in het hart, ontstaat het Heilig Huwelijk.

Tijdens hun laatste reis naar Peru (naar de Meesters van het Titicacameer) is Karel van Huffelen verongelukt. Een busongeval, waarbij acht mensen het leven lieten.
Ik had graag meegegaan op deze reis, maar heb er om allerlei redenen van afgezien…

Dit indrukwekkende werk laat hij achter.

--

Titel: Boek der Liefde - Het verborgen evangelie van Maria Magdalena

Auteur: Ton van der Kroon
Uitgeverij Frontier Publishing, 213 blz. ISBN 90 7807 005 6

De foto op de cover van dit zeer fraai vormgegeven boek toont een afbeelding van een in 2005 (her-) ontdekt schilderij van Leonardo da Vinci en laat een zich blootgevende Maria Magdalena zien. Zij licht haar sluier op.
En zo lijken tevens de mysteries rondom de bouw van de basiliek in Vézelay te worden ontsluierd.

De rol van Maria Magdalena is mede door Dan Brown’s ‘Da Vinci Code’ duidelijker geworden.
Ook in Ton van der Kroon’s ‘Boek der Liefde’ heeft zij feitelijk de regie in handen en geeft zij haar
- door de eeuwen van patriarchaat onderdrukte- boodschap door:
Liefde en spiritualiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Seksualiteit en lust zijn hiervan een natuurlijk onderdeel.

Haar evangelie brengt werkelijk een boodschap van onvoorwaardelijke liefde.
“Naast het leren staat het genieten. Beiden moeten aanwezig zijn om een volledig mens te worden.”

De tijd is aangebroken, om deze boodschap van liefde ook te gaan leven. Om ons te bevrijden van schuld, leugens en perversiteiten, waarmee de katholieke kerk ons door de eeuwen heen mee heeft opgezadeld.
Waar het vrouwelijke haar plaats inneemt naast het mannelijke.
En zo de balans wordt hersteld.

--

Titel: Herinneringen aan Overmorgen (ontmoeting met een gids)

Auteur: Maarten Bonnie
Uitgeverij Anay, 507 blz, ISBN 10: 90.77.64.91.15

Op de openingspagina staat nog vermeld: ‘een verslag van een spirituele zoektocht en ontdekkingsreis naar het Goddelijk bewustzijn in ons allen’

Ik had nooit eerder van Maarten Bonnie gehoord. Hij is vorig jaar overleden, geboren in 1948.
Wat hij heeft nagelaten in de vorm van dit mooie werk is van grote waarde.
Daar kunnen we heel dankbaar voor zijn.

Maarten introduceert het ‘groene fles syndroom’. Stel, dat iedereen op aarde rondloopt met een groene fles over z’n hoofd. Daar zijn we ons alleen niet van bewust. Logisch, want iedereen heeft er zo een. Alleen verschillen die flessen enigszins van elkaar. De ene kleur groen is net even anders dan de andere. Wat we als individu waarnemen is dus ook net even anders dan datgene wat een ander met een andere kleur fles waarneemt. Verschillende groepen hebben allemaal een andere kleur.
Zo ervaren we de wereld om ons heen allemaal verschillend. En kunnen we niet zien, wat een ander ziet. Dat bestaat voor ons niet, eigenlijk.

Hij neemt ons mee naar de oudheid, waar de wortels liggen van ons hedendaags denken.
Verhelderend was de beschrijving van de tijd van de ‘oude Grieken’, die leefden in een zeer tolerante samenleving. Juist door een grote verscheidenheid aan oorspronkelijke bevolkingsgroepen.
Men stond open voor andere ideeën en zienswijzen en leefde vreedzaam samen.

Langzamerhand kwam daar de angst voor ‘niet genoeg’ en het egodenken in de wereld. Een wereld van grenzen en regels. Zogenaamd om ons te beschermen. Macht werd uit handen gegeven. Aan degenen, die onze bedachte regels moesten handhaven. Daardoor zijn we ons niet bewust van de enorme macht die het ego over ons denken, spreken en handelen heeft.

Ideeën en meningen, maakt hij overduidelijk, zijn zeer tijds- en plaatsgebonden. En zeer ‘ego-dienstig’. Wat voor de één keurig gedrag volgens de regels is van de groep, is voor de ander ‘not done’ of erger. We moeten overal vooral een mening over hebben. Niet beseffend, dat elke mening meteen een oordeel velt. En elk oordeel, houdt tevens in, dat we iets anders veroordelen.
En vergroot de intolerantie. Zo houden we onze oorlogen in stand. Een industrie, waar velen wel bij varen.
Prachtig voorbeeld van het vastzitten in denkpatronen is dat van een spookrijder. Angst en conditionering bepalen het gedrag en intuïtie en gezond verstand worden lamgelegd.

Zelfrespekt en bewustworden, daar gaat het om. We moeten ons bewust worden van onze Goddelijkheid, die in ieder van ons aanwezig is. Uit de angst kruipen en weer open durven staan voor het onbekende. Ons bewust worden van het hokjesdenken, wat veel van onze gecreëerde werelden (o.a. de medische-, wettelijke-, bestuurlijke-, economische-) bepaald.
Van onze geschiedenis, die geschreven is om ons eigen egodenken te rechtvaardigen en in stand te houden.
Van ons onderwijs, waar kinderen van alles moeten leren, behalve wat echt belangrijk is.
Van onze media, die gericht is op kijk- en verkoopcijfers en sensatie. En allang niet subjectief meer is en het angstdenken flink aanwakkert. Zo draait de wereld door. Gelukkig letterlijk, maar helaas ook figuurlijk. Het wordt de hoogste tijd, dat we ons van deze ego-gekte bewust gaan worden.
Uit de hokjes, naar meer samenhang. Dat alles en iedereen invloed op elkaar heeft.
En dat we allemaal, stuk voor stuk, even belangrijk zijn. Ieder mens, ongeacht status, inkomen
of positie. Ieder heeft zijn rol in het leven. Het één is niet belangrijker dan het ander.

En -geheel naar mijn hart- begint dat bij jezelf. Het bewust worden van de ‘balk in je eigen oog’, alvorens meteen te wijzen op de splinter in die van een ander.
‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is ook hier de boodschap.
Met liefde en respekt naar jezelf leren kijken, wat hierdoor ook tolerantie oplevert voor iedereen om je heen. Want die reiken je de spiegels aan voor je eigen bewustwording.

Er wordt veel water gedronken, tijdens de dialogen in dit boek.
Grappig, hier komen ook mijn eigen kernwoorden weer terug: Hart en Water zijn zo belangrijk. Door het geheugen van het water te ‘herprogrammeren’ , kunnen we meer naar het hart gaan leven. Want wij drinken het water en het wordt deel van ons lichaam. Door bewuster en liefdevoller met onszelf om te gaan, spiegelen we dat ook aan de ander. Zo kunnen we, zoals hij zegt, leren een leven te leiden, in plaats van een leven te lijden.
En komen we uiteindelijk bij onze Goddelijkheid.